Trang chủ > Khách hàng Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết

Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...

ONENET triển khai hệ thống giải pháp phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Bệnh Viện Phụ Sản Thanh Hóa, Sở Y Tế Tỉnh THanh HÓa.

Đây là hệ thống phần mềm tổng thể với đầy đủ các phân hệ ONEMES và có những đặc thù cho một bệnh viện tuyến Tỉnh Tầm cỡ 500 giường bệnh.

Phần mềm triển khai tại Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa gồm các phân hệ sau:

·       Quản lý bệnh nhân

·       Quản lý đăng ký khám chữa bệnh

·       Quản lý viện phí

·       Quản lý dược

·       Quản lý xét nghiệm

·       Quản lý chẩn đoán hình ảnh

·       Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế

·       Hệ thống báo cáo

·       Quản lý kế toán, tài chính

·       Quản lý nhân sự

·       Quản lý lương, thưởng

·       Tổng hợp báo cáo động online

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

101 - Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

I. CHỨC NĂNG:

  Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,  chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

  Sở  Y tế chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ  Y tế.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

  Sở Y tế thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh về các lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu.

  1. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

  2. Nghiên cứu, xây dựng, trình UBND tỉnh quy hoạch, kế hoạch, các dự án, đề án, phát triển sự nghiệp y tế, nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tổ chức chỉ đạo thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

  3. Triển khai thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách của Trung ương và của UBND tỉnh về quản lý y tế; phát hiện các vấn đề về cơ chế, chính sách của Nhà nước không phù hợp đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung;

  4. Lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ về y tế ở địa phương trình UBND tỉnh;

  5. Thường xuyên tổ chức thực hiện công tác thanh tra Nhà nước và kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về y tế: vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý dược, trang thiết bị y tế, hành nghề y dược tư nhân ... theo quy định của pháp luật;

  6. Tổ chức và quản lý việc hợp tác quốc tê trong lĩnh vực y tế do UBND tỉnh giao;

  7. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, kinh phí của Sở được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

 

III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

  1. Văn phòng.

  2. Phòng Tổ chức cán bộ.

  3. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

  4. Phòng Nghiệp vụ y.

  5. Phòng Quản lý dược.

  6. Phòng Tài chính kế toán.

  7. Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân.

  8. Thanh tra.

 

TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN TỈNH

 

1

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Địa chỉ: 474 Hải Thượng Lãn Ông – xã Quảng Thắng – TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3950541 / Fax: 037.3950116

Giám đốc: Hà Đình Ngư

2

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Địa chỉ: Nhà khám bệnh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh – 181 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3951837 / Fax: 037.3951837

Giám đốc: Nguyễn Thị Lâm

3

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Địa chỉ: 474 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3952136

Giám đốc: Nguyễn Bá Cẩn

4

TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT – KÝ SINH TRÙNG VÀ CÔN TRÙNG

Địa chỉ: 472 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3950400 / Fax: 037.3950642

Giám đốc: Đỗ Thanh Tùng

5

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Địa chỉ: 23B Phan Chu Trinh – P.Điện Biên – TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3852962 / Fax: 037.3759948

Giám đốc: Lương Ngọc Trương

6

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM – MỸ PHẨM

Địa chỉ: 575 Quang Trung II – P.Đông Vệ - TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3951429 / Fax:

Giám đốc: Phạm Ngọc Thơm

7

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Địa chỉ: 575 Quang Trung II – P.Đông Vệ - TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3952882 / Fax: 037.3952882

Giám đốc: Chu Văn Long

 

CÁC BỆNH VIỆN

1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3951467 / Fax: 037.3950325

Giám đốc: Trần Văn Lượng

2

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

Địa chỉ: Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3951119 / Fax: 037.3950332

Giám đốc: Nguyễn Văn Giáp

3

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

Địa chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3950204 / Fax: 037.954049

Giám đốc: Lê Minh Sứ

4

BỆNH VIỆN DA LIỄU

Địa chỉ: 195 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3951401 / Fax: 037.

Giám đốc: Phạm Ngọc Cường

5

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Địa chỉ: Quảng Thịnh – Quảng Xương -  TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3996607 / Fax: 037.

Giám đốc: Trịnh Hữu Hùng

6

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3954430 / Fax:

Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

7

BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG PHCN

Địa chỉ: 36 Tống Duy Tân – TX.Sầm Sơn - TP.Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3821278 / Fax: 037.3823879

Giám đốc: Lê Văn Anh

8

BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

Địa chỉ: 155 Trường Thi – TP.Thanh Hóa

Điện thoai: 037.3851293 / Fax: 037.3851293

Giám đốc: Mai Phú

9

BỆNH VIỆN MẮT

Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa

Điện thoai: 037.3951851 / Fax: 037.3951851

Giám đốc: Ngô Hồng

10

BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

Địa chỉ: 155 Trường Thi – TP.Thanh Hóa

Điện thoai: 037.3851293 / Fax: 037.3851293

Giám đốc: Mai Phú

11

BỆNH VIỆN NHI

Địa chỉ: Quang Trung 3 – P.Đông vệ – TP.Thanh Hóa

Điện thoai: 037.3955955 / Fax: 037.3953989

Giám đốc: Lê Tất Hải

 

ĐƠN VỊ Y TẾ TUYẾN HUYỆN


1

THÀNH PHỐ THANH HÓA

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Văn Hùng

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Việt Hùng

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Hoàng Văn Hùng

2

THỊ XÃ BỈM SƠN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Đình Bốn

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Nguyễn Đức Thuận

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Phùng Quốc Kỳ

3

THỊ XÃ SẦM SƠN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Đỗ Công Toàn

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Phan Đức Nhân

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Lê Thành Đồng

4

HUYỆN BÁ THƯỚC

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Cao Minh Nhàn

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Cao Minh Huấn

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Trương Thị Màu

5

HUYỆN CẨM THỦY

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Cao Thanh Hưng

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Dư Quang Liệu

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Bùi Minh Hiếu

6

HUYỆN ĐÔNG SƠN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Xuân Tương

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Văn Lâm

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Lê Tiến Toàn

7

HUYỆN HÀ TRUNG

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Vũ Thị Tâm

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Mai Hồng Sơn

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Mai Thị Thanh

8

HUYỆN HẬU LỘC

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Hữu Giới

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Cao Xuân Ngợi

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Trần Văn Phú

9

HUYỆN HOẰNG HÓA

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Vũ Duy Hưng

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Nguyễn Thế Hồng

10

HUYỆN LANG CHÁNH

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Xuân Kim

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Đỗ Thanh Thủy

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Hoàng Văn Chính

11

HUYỆN MƯỜNG LÁT

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng:

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Cao Quyết Tiến

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Ngô Kim Dũng

12

HUYỆN NGA SƠN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Mai Huy Phương

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Hoành Văn Hoành

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Dương Văn Hùng

13

HUYỆN NGỌC LẶC

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Phạm Vương Hinh

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Hà Ngọc Minh

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Phạm Văn Xuân

14

HUYỆN NHƯ THANH

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Đỗ Đức Ngân

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Đỗ Đức Nhuận

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Nguyễn Văn Phụng

15

HUYỆN NHƯ XUÂN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Văn Ái

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Văn Vường

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Lê Văn Duyên

16

HUYỆN NÔNG CỐNG

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Trọng Thuật

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Thị Dân

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Lê Huy Chung

17

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng:

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Nguyễn Văn Chiến

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Hoàng Văn Vinh

18

HUYỆN QUAN SƠN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Vi Văn Định

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lữ Văn Luân

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Hà Văn Công

19

HUYỆN QUAN HÓA

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Nguyễn Viết Khánh

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Phạm Thị Sử

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Nguyễn Xuân Lợi

20

HUYỆN TĨNH GIA

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thiệp

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Tiến Dũng

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Trần Lê Mơ

21

HUYỆN THIỆU HÓA

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Ngọc Huỳnh

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Hà văn Tư

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Đỗ Đình Hùng

22

HUYỆN THỌ XUÂN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Ngô Thị Hoa

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Cao Hữu Lộc

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Phùng Sỹ Thường

23

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Vi Văn Thể

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Cầm Bá Thắng

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Cầm Bá Thể

24

HUYỆN THẠCH THÀNH

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Bùi Minh Dần

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Bùi Minh Quyền

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Nguyễn Đình Tam

25

HUYỆN TRIỆU SƠN

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Thị Thủy

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Quang Trung

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Đỗ Minh Tuấn

26

HUYỆN VĨNH LỘC

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Văn Tịnh

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Phạm Văn Tiến

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Lê Văn Chiến

27

HUYỆN YÊN ĐỊNH

1. Phòng Y tế - Trưởng phòng: Lê Xuân Mọc

2. Trung tâm Y tế - Giám đốc: Lê Đình Cát

3. Bệnh viện Đa khoa – Giám đốc: Nguyễn Văn Chấn

 

 

 

 

Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...