Trang chủ > Khách hàng Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết

ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa

ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh"  cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa

 

 

Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW

 KfW là ngân hàng phát triển đóng vai trò tích cực trong cung cấp tài chính cho xuất khẩu, đầu tư và dự án. Trong hợp tác tài chính với các nước đang phát triển KfW cung cấp các dịch vụ tư vấn và các loại hình dịch vụ khác.

Là một ngân hàng do Liên bang (80%) và các bang (20%) sở hữu, KfW có được sự hỗ trợ đắc lực với mức cân đối tài chính 300 tỷ EUR và là một trong những ngân hàng lớn nhất CHLB Đức.

 Đối với KfW, Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng từ nhiều năm nay. Năm 2001, văn phòng đại diện của KfW đã được thành lập tại Hà Nội. Tổng trị giá các khoản cho vay và viện trợ không hoàn lại từ KfW đối với Việt Nam là gần 330 triệu EUR, tính từ năm 1990.

Hoạt động cốt lõi của KfW tại Việt Nam làhợp táctài chính. Trong khuôn khổ loại hìnhhợp tácnày, KfW được Chính phủ CHLB Đức uỷ nhiệm cung cấp tài chính cho các chương trình đầu tư và cải cách gồm cả những khoản đầu tư cho hạ tầng kinh tế như giao thông, năng lượng, thông tin cũng như các khoản đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.

Một số lớn các dự án đảm bảo sự tiếp cận với các hạ tầng xã hội như nước sạch, y tế và giáo dục. Hơn nữa, KfW trợ giúp phát triển một hệ thống tài chính hiệu quả và cung cấp các khoản tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Cho đến nay, KfW đã hoàn thành hơn 2.500 dự án phát triển và hoạt động tại 105 nước. DEG là một chi nhánh của KfW tập trung vào hỗ trợ thành lập và phát triển các doanh nghiệp tư nhân tại các nước đang phát triển và các nước quá độ. DEG cung cấp tài chính thông qua mua cổ phần, cho vay và cho vay hỗn hợp. Như vậy, DEG có thể cung cấp vốn dài hạn cho các đầu tư với các điều kiện thị trường cũng như có thể huy động khai thác các kỹ năng kỹ thuật, quản lý và tiếp thị. Hiện nay DEG đã hợp tác với hơn 1000 công ty tại gần 120 nước.

Việt Nam, một nước trọng tâm trong hợp tác phát triển với Đức, đã tiếp nhận đến nay các khoản vay và viện trợ không hoàn lại lên đến 295 triệu EUR trong khuôn khổhợp táctài chínhthông qua KfW ( 269 triệu EUR) và DEG (25 triệu EUR). Việt Nam là nước nhận Viện trợ Phát triển (ODA) của Đức lớn thứ 3 tại Châu Á, sau Trung Quốc và Ấn Độ. 

Với các chương trình của mình, KfW đã và đang hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo do Chính phủ Việt Nam phát động năm 2002. Bên cạnh việc cung cấp tài chính cho hợp tác phát triển, KfW cũng cung cấp các khoản vay (thương mại) cho Việt Nam trong phạm vitài chính xuất khẩu và tài chính dự án.

KfW tại Việt Nam – Những con số chính

 

 

Triệu EURO

Số dự án

 

Hợp tác tài chính

269

38

Vốn bổ sung dự kiến tại đàm phán Chính phủ cho các dự án mới

62

5

·Vay ưu đãi

160

18

·Viện trợ không hoàn lại

109

20

·Y tế

54

7

·Bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên

53

6

·Cải cách kinh tế và xây dựng kinh tế thị trường

29

7

·Giao thông

82

6

   Lĩnh vực khác

51

12

 

Tài chính dự án và xuất khẩu

34

2

 

DEG

25

4

 

Tổng cho vay và viện trợ không hoàn lại

328

49

 

 

 

 

 
Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...