Phần mềm nền tảng hỗ trợ y học từ xa

Phần mềm nền tảng hỗ trợ y học từ xa

OneMES là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng hợp, gồm nhiều phân hệ hoạt động xuyên suốt, liên hoàn, đồng bộ quá trình khám chữa bệnh từ khâu đăng ký, khám bệnh, điều trị cho đến khi xuất việ

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Tư vấn trực tuyến >>