Phần mềm quản lý Bệnh án điện tử (EMR)

Phần mềm quản lý Bệnh án điện tử (EMR)

OneEMR - Phần mềm quản lý Bệnh án điện tử đáp ứng mức nâng cao theo tiêu trí tại Thông tư 54/2017/TT-BYT và thông tư 46/2018/TT-BYT. Với đầy đủ các chức năng theo yêu cầu của BYT, các yêu cầu đặc thù của Cơ sở y tế về quản lý Hồ sơ bệnh án.

Các chức năng của OneEMR gồm:

STT Chức năng
I Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
1 Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân
2 Quản lý tài liệu lâm sàng
3 Quản lý chỉ định
4 Quản lý kết quả cận lâm sàng
5 Quản lý điều trị
6 Quản lý thuốc đã kê đơn cho người bệnh
II Quản lý thông tin hành chính
7 Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
8 Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu
9 Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện
III Quản lý hồ sơ bệnh án
10 Quản lý hồ sơ bệnh án theo thời gian quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
11 Đồng bộ hồ sơ bệnh án
12 Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án
IV Quản lý hạ tầng thông tin
13 An ninh hệ thống
14 Kiểm tra, giám sát
15 Quản lý danh mục dùng chung nội bộ và tiêu chuẩn
16 Quản lý kết nối, liên thông theo các tiêu chuẩn (kết xuất bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn HL7 CDA, CCD)
17 Quản lý các quy tắc nghiệp vụ thao tác trên hồ sơ bệnh án
18 Sao lưu dự phòng và phục hồi CSDL

Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi.

 

Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Tư vấn trực tuyến >>