Phần mềm quản lý phòng xét nghiệm LIS

Phần mềm quản lý phòng xét nghiệm LIS

ONELIS là hệ thống quản lý tích hợp máy xét nghiệm của ONENET.

Hệ thống có thể triển khai độc lập hoặc chạy tích hợp với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện ONEMES hoặc các HIS khác trên thị trường.

ONELIS cung cấp nhiều giao chuẩn giao tiếp tiêu chuẩn như Webservice, HL7...

 

STT

CHỨC NĂNG CHI TIẾT

I

Quản lý thông tin & kết quả xét nghiệm

1

Tiếp nhận xét nghiệm

 

Cập nhật thông tin bệnh nhân/bệnh phẩm (BN/BP)

 

Tạo ID BN/BP theo nhiều cách: Tự động, thủ công, mã vạch

 

Chỉ định dịch vụ xét nghiệm riêng lẻ (cho phép lựa chọn chỉ số XN)

 

Chỉ định dịch vụ xét nghiệm theo gói (cho phép lựa chọn chỉ số XN)

 

Cấu hình tự động (có thể điều chỉnh) dịch vụ XN theo hàng đợi

 

Cấu hình tự động (có thể điều chỉnh) dịch vụ XN theo từng loại máy xét nghiệm

2

Tra cứu thông tin xét nghiệm

 

Tìm kiếm BN/BP theo nhiều tiêu chí: ID, Tên, CMND, Mã vạch, Trạng thái, Thời gian…

 

Xem lịch sử xét nghiệm

3

Hàng đợi

 

Hàng đợi lấy mẫu

 

Hàng đợi xét nghiệm

 

Cho phép kết nối hàng đợi với màn hình hiện thị xếp hàng

4

Cập nhật & quản lý kết quả xét nghiệm

 

Nhập chỉ số kết quả thủ công

 

Lấy kết quả tự động (nếu có kết nối với thiết bị XN) và cho phép điều chỉnh

 

Cảnh báo kết quả bất thường nếu nằm ngoài cận cho phép

 

Cập nhật chi tiết XN vi sinh, kháng sinh đồ

 

Ghi chú kết quả (nhận xét,kết luận)

 

Cho phép khóa kết quả

 

In phiếu kết quả theo mẫu và cho phép kết xuất ra word, excel, pdf

5

Quản lý VTTH & hóa chất sử dụng trong xét nghiệm

 

Ghi nhận VTYT & hóa chất sử dụng trong từng mẫu XN

 

Tạo sẵn mẫu định mức VTYT & hóa chất sử dụng trong từng loại XN

 

Thống kê VTYT & hóa chất sử dụng trong từng loại XN

 

Thống kê VTYT & hóa chất sử dụng trong từng thiết bị XN

6

Phiếu kết quả xét nghiệm

 

Phiếu xét nghiệm

 

Phiếu xét nghiệm huyết học

 

Phiếu xét nghiệm hóa sinh máu

 

Phiếu xét nghiệm đông máu

 

Phiếu xét nghiệm nước tiểu

 

Phiếu xét nghiệm hóa sinh nước tiểu phân dịch chọc dò

 

Phiếu xét nghiệm huyết tủy đồ

 

Phiếu xét nghiệm vi sinh

 

Phiếu xét nghiệm sinh hóa tủy xương

 

Phiếu xét nghiệm phản ứng lao

 

Phiếu xét nghiệm nội tiết

 

Phiếu xét nghiệm tinh dịch đồ

7

Báo cáo thống kê

 

Sổ xét nghiệm

 

Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi

 

Sổ xét nghiệm đông máu

 

Sổ xét nghiệm vi sinh

 

Sổ xét nghiệm dịch chọc dò

 

Sổ xét nghiệm hóa sinh

 

Sổ xét nghiệm hóa sinh máu

 

Sổ xét nghiệm nước tiểu

 

Sổ xét nghiệm sinh hóa nước tiểu

 

Sổ xét nghiệm sinh hóa miễn dịch

 

Sổ xét nghiệm huyết học

 

Sổ xét nghiệm HIV

 

Sổ xét nghiệm BK

 

Sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh

 

Sổ xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột

 

Sổ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét

 

Sổ xét nghiệm định nhóm máu và truyền máu

 

Danh sách tiếp nhận BN/BP

 

Danh sách lấy mẫu bệnh phẩm

 

Danh sách thực hiện XN

 

Thống kê tổng hợp xét nghiệm

8

Quản trị hệ thống

 

Quản trị người dùng: Tạo mới, sửa, đổi mật khẩu, phân quyền

 

Quản lý danh mục:

 

 • Chỉ số xét nghiệm
 
 • Dịch vụ xét nghiệm
 
 • Nhóm chỉ số xét nghiệm
 
 • Kỹ thuật xét nghiệm
 
 • Loại mẫu xét nghiệm
 
 • Thiết bị xét nghiệm
 
 • Khoa phòng
 
 • Các danh mục khác
 

Cấu hình:

 
 • Thiết bị xét nghiệm
 
 • Dịch vụ xét nghiệm
 
 • Kỹ thuật xét nghiệm
 

Ghi log chương trình

II

Chức năng kết nối

 

Tự động nhận kết quả từ máy XN mà không phải nhập thủ công

 

Có thể gửi chỉ định XN đến thiết bị XN với kết nối 2 chiều (nếu thiết bị cho phép)

 

Kết nối với trên 80 loại thiết bị XN phổ biến ở Việt Nam

 

Nhận thông tin BN từ hệ thống HIS chuyển sang mà không phải nhập lại

 

Nhận thông tin chỉ định XN từ hệ thống HIS chuyển sang

 

Gửi trả kết quả XN về lại HIS

 
Chia sẻ
Share
0
+1
0
Tweet
0
Tư vấn trực tuyến >>