Trang chủ > Sản phẩm > Báo cáo động cho BV, ngành y tế

ONEFLEX-Giải pháp nền tảng tạo và quản lý báo cáo linh động

Giải pháp ONEFLEX (ONENET Flexible Reporting Framework) là giải pháp tổng thể cho hệ thống tạo báo cáo nhanh và linh động được phát triển bởi Công ty ONEnet dựa trên nền công nghệ MS.NET web-base MVC.  ONEFLEX được xây dựng để đáp ứng đầy đủ tính năng như:

- Công cụ chạy trên nền tảng web (web-base) trên công nghệ mới nhất của Microsoft.

- Cho phép quản trị hệ thống cập nhật và thay đổi các biểu mẫu báo cáo động theo thời gian.

- Cho phép xây dựng động các báo cáo tổng hợp, chiết suất thông tin và đặt công thức tổng hợp số liệu từ các báo cáo đã có (tương tự một công cụ excel online thu gọn).

- Cho phép các đơn vị cấp dưới cập nhật báo cáo vào hệ thống chung của tổ chức.

- Hỗ trợ công cụ để cập nhật số liệu báo cáo qua file excel có định dạng trước.

- Vẽ biểu đồ các báo cáo bao gồm biểu đồ dây, biểu đồ cột, biểu đồ phân tích xu hướng, xây dựng màn hình làm việc (desk board) linh động, hệ thống menu có thể tùy chỉnh theo yêu cầu khách hàng.

 

- Hệ thống mở giao tiếp với các hệ thống hoặc csdl khác để cập nhật thông tin theo yêu cầu của báo cáo.

- Hệ thống được xây dựng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng

- Phân quyền chi tiết cho từng đơn vị, cá nhân theo chức năng, tổ chức và mảng dữ liệu riêng. Đồng thời, hệ thống theo dõi vết truy cập và thao tác trên hệ thống với từng quyền truy cập đã cấp. 

- Cho phép xuất dữ liệu theo file excel, pdf, máy in, email.

- Hệ thống xây dựng được tích hợp vào web, portal của tổ chức.

- Hệ thống có chức năng gửi, nhận thông báo trao đổi về việc yêu cầu hỗ trợ từ các đơn vị và trả lời từ cấp trên. 

- Hệ thống quản lý thống kế được xây dựng giải pháp phù hợp để truy cập và sử dụng trong hệ thống các đơn vị cấp dưới. Được phân quyền, cấp quyền phù hợp sao cho thông tin không được truy cập từ hệ thống bên ngoài những IP đã được định nghĩa trước.

- Chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa cấp cao nhất và các đơn vị cấp dưới cũng như các phòng ban trong trong từng cấp.

- Phân quyền người quản trị cập nhật chỉnh sửa các danh mục dùng chung của hệ thống như đơn vị, tỉnh thành, cấp báo cáo, chỉ tiêu báo cáo, danh mục đầu báo cáo.

- Hệ thống còn phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

+  Có giao diện cho các đơn vị sử dụng nhập liệu. Khi nhập thì đơn vị có hai trạng thái nhập. Sau khi gửi lên cấp trên thì không được sửa. 

 

+  Khi các thông tin được gửi lên cấp triên thì chỉ sự đồng ý của cấp trên, cấp dưới mới được sửa.

+  Báo cáo trên tổng công ty có link xem chi tiết ở các đơn vị

+  Hệ thống xuất được word, pdf toàn bộ thông tin báo cáo

 

 

 

 

Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...