Trang chủ > Sản phẩm > Phần mềm quản lý phòng xét nghiệm LIS

ONELIS là hệ thống quản lý tích hợp máy xét nghiệm của ONENET.

Hệ thống có thể triển khai độc lập hoặc chạy tích hợp với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện ONEMES hoặc các HIS khác trên thị trượng.

ONELIS cung cấp nhiều giao chuẩn giao tiếp tiêu chuẩn như Webservice, HL7...

 

STT

CHỨC NĂNG CHI TIẾT

I

Quản lý thông tin & kết quả xét nghiệm

1

Tiếp nhận xét nghiệm

 

Cập nhật thông tin bệnh nhân/bệnh phẩm (BN/BP)

 

Tạo ID BN/BP theo nhiều cách: Tự động, thủ công, mã vạch

 

Chỉ định dịch vụ xét nghiệm riêng lẻ (cho phép lựa chọn chỉ số XN)

 

Chỉ định dịch vụ xét nghiệm theo gói (cho phép lựa chọn chỉ số XN)

 

Cấu hình tự động (có thể điều chỉnh) dịch vụ XN theo hàng đợi

 

Cấu hình tự động (có thể điều chỉnh) dịch vụ XN theo từng loại máy xét nghiệm

2

Tra cứu thông tin xét nghiệm

 

Tìm kiếm BN/BP theo nhiều tiêu chí: ID, Tên, CMND, Mã vạch, Trạng thái, Thời gian…

 

Xem lịch sử xét nghiệm

3

Hàng đợi

 

Hàng đợi lấy mẫu

 

Hàng đợi xét nghiệm

 

Cho phép kết nối hàng đợi với màn hình hiện thị xếp hàng

4

Cập nhật & quản lý kết quả xét nghiệm

 

Nhập chỉ số kết quả thủ công

 

Lấy kết quả tự động (nếu có kết nối với thiết bị XN) và cho phép điều chỉnh

 

Cảnh báo kết quả bất thường nếu nằm ngoài cận cho phép

 

Cập nhật chi tiết XN vi sinh, kháng sinh đồ

 

Ghi chú kết quả (nhận xét,kết luận)

 

Cho phép khóa kết quả

 

In phiếu kết quả theo mẫu và cho phép kết xuất ra word, excel, pdf

5

Quản lý VTTH & hóa chất sử dụng trong xét nghiệm

 

Ghi nhận VTYT & hóa chất sử dụng trong từng mẫu XN

 

Tạo sẵn mẫu định mức VTYT & hóa chất sử dụng trong từng loại XN

 

Thống kê VTYT & hóa chất sử dụng trong từng loại XN

 

Thống kê VTYT & hóa chất sử dụng trong từng thiết bị XN

6

Phiếu kết quả xét nghiệm

 

Phiếu xét nghiệm

 

Phiếu xét nghiệm huyết học

 

Phiếu xét nghiệm hóa sinh máu

 

Phiếu xét nghiệm đông máu

 

Phiếu xét nghiệm nước tiểu

 

Phiếu xét nghiệm hóa sinh nước tiểu phân dịch chọc dò

 

Phiếu xét nghiệm huyết tủy đồ

 

Phiếu xét nghiệm vi sinh

 

Phiếu xét nghiệm sinh hóa tủy xương

 

Phiếu xét nghiệm phản ứng lao

 

Phiếu xét nghiệm nội tiết

 

Phiếu xét nghiệm tinh dịch đồ

7

Báo cáo thống kê

 

Sổ xét nghiệm

 

Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi

 

Sổ xét nghiệm đông máu

 

Sổ xét nghiệm vi sinh

 

Sổ xét nghiệm dịch chọc dò

 

Sổ xét nghiệm hóa sinh

 

Sổ xét nghiệm hóa sinh máu

 

Sổ xét nghiệm nước tiểu

 

Sổ xét nghiệm sinh hóa nước tiểu

 

Sổ xét nghiệm sinh hóa miễn dịch

 

Sổ xét nghiệm huyết học

 

Sổ xét nghiệm HIV

 

Sổ xét nghiệm BK

 

Sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh

 

Sổ xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột

 

Sổ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét

 

Sổ xét nghiệm định nhóm máu và truyền máu

 

Danh sách tiếp nhận BN/BP

 

Danh sách lấy mẫu bệnh phẩm

 

Danh sách thực hiện XN

 

Thống kê tổng hợp xét nghiệm

8

Quản trị hệ thống

 

Quản trị người dùng: Tạo mới, sửa, đổi mật khẩu, phân quyền

 

Quản lý danh mục:

 

-        Chỉ số xét nghiệm

 

-        Dịch vụ xét nghiệm

 

-        Nhóm chỉ số xét nghiệm

 

-        Kỹ thuật xét nghiệm

 

-        Loại mẫu xét nghiệm

 

-        Thiết bị xét nghiệm

 

-        Khoa phòng

 

-        Các danh mục khác

 

Cấu hình:

 

-        Thiết bị xét nghiệm

 

-        Dịch vụ xét nghiệm

 

-        Kỹ thuật xét nghiệm

 

Ghi log chương trình

II

Chức năng kết nối

 

Tự động nhận kết quả từ máy XN mà không phải nhập thủ công

 

Có thể gửi chỉ định XN đến thiết bị XN với kết nối 2 chiều (nếu thiết bị cho phép)

 

Kết nối với trên 80 loại thiết bị XN phổ biến ở Việt Nam

 

Nhận thông tin BN từ hệ thống HIS chuyển sang mà không phải nhập lại

 

Nhận thông tin chỉ định XN từ hệ thống HIS chuyển sang

 

Gửi trả kết quả XN về lại HIS

Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...