Trang chủ > Sản phẩm > Tư vấn hệ thống thông tin

Giai đoạn 1

1

Khảo sát chi tiết hiện trạng CNTT: chính sách, hạ tầng, con người... và các quy trình quản lý đang áp dụng tại KH.

2

Phân tích hiện trạng để nhận diện những khó khăn, hạn chế hiện tại. Đánh giá sự sẵn sàng cho dự án CNTT, mức độ hiểu biết, khả năng tiếp cận CNTT của toàn hệ thống.

3

Xác định mục tiêu Đầu tư giải pháp CNTT có tính đến chiến lược phát triển trong tương lai của KH.

4

Xây dựng yêu cầu chi tiết đáp ứng mục tiêu dự án (RFP - request for proposal).

5

Phân tích các thuận lợi, rủi ro khi triển khai giải pháp

6

Khuyến nghị lộ trình triển khai CNTT (thời gian, phạm vi, các giai đoạn, chi phí ước tính…)

7

Xây dựng tiêu chí đánh giá theo RFP: các trọng số trong các tiêu chí.

8

Xây dựng Hồ sơ thầu, mời thầu.

9

Đánh giá hồ sơ thầu dựa trên trên các tiêu chí đánh giá.

10

Chọn một số nhà cung cấp có kinh nghiệm, năng lực và đánh giá năng lực thực sự của các nhà cung cấp. Đánh giá đội ngũ tư vấn triển khai nhà cung cấp.

11

Hỗ trợ chủ đầu tư chọn lựa và thương lượng hợp đồng đối với nhà cung cấp.

Giai đoạn 2

12

Giám sát triển khai dựa trên HĐ với nhà cung cấp.

 

Xem xét kế hoạch và chiến lượng triển khai

 

Tư vấn về thành lập đội dự án, tổ chức triển khai

 

Xem xét tài liệu dự án: quy trình nghiệm vụ, tài liệu kỹ thuật

 

Họp cùng đội dự án hai bên giải quyết các vấn đề của dự án

 

Hỗ trợ nghiệm thu công việc theo giai đoạn của dự án và nghiệm thu dự án

 

Đánh giá hiệu quả triển khai và khuyến nghị các biện pháp duy trì hệ thống

13

Phương án nâng cấp mở rộng trong tương lai của hệ thống.

Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...