Trang chủ > Sản phẩm > Khách hàng đã dùng
  • ONEMES đã nhanh chóng thuyết phục được người dùng với hiệu quả, các tính năng vượt trội và cách thức triển khai giải pháp phần mềm chuyên nghiệp.
  • ONEMES đã khẳng định là bộ sản phẩm số 1 cho các bệnh viện và ngành y tại thị trường Việt Nam.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ YÊN BÁI

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH – THÁI BÌNH

Qui mô: 200 giường bệnh

Qui mô: 400 giường bệnh

Số module: 09 module

Số module: 09 module

BỆNH VIỆN TÂY HOÀ PHÚ YÊN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THUỴ - THÁI BÌNH

Qui mô: 150 giường bệnh

Qui mô: 150 giường bệnh

Số module: 09 module

Số module: 09 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NINH - THÁI BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG- THÁI BÌNH

Qui mô: 150 giường bệnh

Qui mô: 150 giường bệnh

Số module: 06 module

Số module: 09 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TX NGHĨA LỘ - TỈNH YÊN BÁI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐO LƯƠNG – NGHỆ AN

Qui mô: 350 giường bệnh

Qui mô: 150 giường bệnh

Số module: 09 module

Số module: 09 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC YÊN - TỈNH YÊN BÁI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN KỲ - NGHỆ AN

Qui mô: 100 – 150 giường bệnh

Qui mô: 150 giường bệnh

Số module: 09 module

Số module: 09 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĂN YÊN - TỈNH YÊN BÁI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÍ ĐỨC – HÀ NỘI

Qui mô: 130 giường bệnh

Qui mô: 100 giường bệnh

Số module: 09 module

Số module: 06 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĂN CHẤN - TỈNH YÊN BÁI

 BỆNH VIỆN QUÂN Y 13 BÌNH ĐỊNH

Qui mô: 150 giường bệnh

 Quy mô: 200 giường bệnh

Số module: 09 module

 Số module: 06 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

Qui mô: 400 giường bệnh

 Quy mô: 400 giường bệnh

Số module: 09 module

  Số module: 09 module

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUY AN - TỈNH PHÚ YÊN

 

Qui mô: 120 giường bệnh

 

Số module: 09 module

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG XUÂN - TỈNH PHÚ YÊN

 

Qui mô: 120 giường bệnh

 

Số module: 09 module

 

Đài Truyền Hình Nghệ An Nói Về Phần mềm ONEMES

 VTC2 nói về ONEMES

 

 VTV O2 TV nói về ONEMES

 

 Đài PTTH Yên Bái Nói về áp dụng ONEMES tại Văn Yên

 

 

 

Đối tác & khách hàng
 
Bệnh viện Phụ Sản, SYT Thanh Hóa
Chi tiết
Phầm mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho: Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa Sở y tế Thanh Hóa các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện, Sở y tế Yên bái
Chi tiết
Triển khai mới toàn bộ hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Nghĩa Lộ, Bệnh viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh Viện Lục Yên, Sở y Tế Yên Bái các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán ...
 
 
05 Bệnh viện SYT Phú Yên
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể tại Sở Y Tế Phú Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Đồng xuân, Bệnh viện Tuy An, Bệnh viện Tân Hòa, Đông Hòa, Thành Phố Tuy Hòa với các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW
Chi tiết
ONENET triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể do đối tác, nhà tài trợ KfW trong dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến Tỉnh" cho các bệnh viện như: Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đồng xuân Phú Yên, Bệnh Viện Văn Chấn, Bệnh viện Văn Yên, Bệnh viện Lục Yên, Bệnh viện Tuy An, Bệnh Viện Tây Hòa
 
 
04 bệnh viện - Sở Y tế Thái Bình
Chi tiết
Chúng tôi triển khai Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Thái Bình gồm: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, BV Thái Ninh với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ...
 
 
02 bệnh viện - Sở Y tế Nghệ An
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho Sở Y Tế tỉnh Nghệ An gồm: Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ với các phân hệ: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo, lương, nhân sự, kế toán, quản lý hành chính ... Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Diễn Châu ( Phân hệ LIS)
 
 
04 Bệnh viện tại Hà Nội
Chi tiết
Triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể cho bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, BV Nam Học, Bệnh viện Trí Đức và Phòng khám Minh Tâm các phân hệ như: Quản lý bệnh nhận, quản lý đăng ký khám chữa bệnh, quản lý viện phí, dược, tích hợp máy xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư, trang thiết bị y tế, báo cáo ...