Số vb:Trích yếu:Ngày ban hành:Tải về
V/v góp ý đối với dự thảo hướng dẫn thanh toán chi phí DVYT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS2884/BHXH-CSYTV/v góp ý đối với dự thảo hướng dẫn thanh toán chi phí DVYT thực hiện bằng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh PACS14/09/2020Tải về
Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế13/2019/TT-BYTThông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi quy định giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế05/07/2019Tải về
V/v Công văn 4996/BHXH-CSYT và Công văn số 5219/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam744/BYT-BHV/v Công văn 4996/BHXH-CSYT và Công văn số 5219/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam18/02/2019Tải về
46/2018/TT-BYT Quy định về hồ sơ Bệnh án điện tử46/2018/TT-BYT46/2018/TT-BYT Quy định về hồ sơ Bệnh án điện tử28/12/2018Tải về
về việc ban hành mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6)QĐ 7603/QĐ-BYT về việc ban hành mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6)25/12/2018Tải về
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp39/2018/TT-BYTQuy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp30/11/2018Tải về
Hướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP4996/BHXH-CSYTHướng triển khai thực hiện một số nội dung trong nghị định 146/2018/NĐ-CP29/11/2018Tải về
BAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH6556/QĐ-BYTBAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH30/10/2018Tải về
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ146/2018/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ17/10/2018Tải về
Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB50/2017/TT-BYTSửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB13/01/2018Tải về
V/v đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Số: 5917/ BHXH-CSYTV/v đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. 19/12/2017Tải về
Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
4210/QĐ-BYT Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 20/09/2017Tải về
Quyết định: Ban hành hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
3725/QĐ-BYT Quyết định: Ban hành hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 16/08/2017Tải về
Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm3148/QĐ-BYTBan hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm07/07/2017Tải về
Công văn: Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017
3434/BYT-BH Công văn: Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2286/QĐ-BYT ngày 02/06/2017 20/06/2017Tải về
Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
2286/QĐ-BYT Quyết định: Về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 02/06/2017Tải về
Tư vấn trực tuyến >>